Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close

Tóm tắt văn bản

3 trên 7 nhóm ngành hàng công nghệ điện tử Việt Nam tăng trưởng mạnh

Kết quả của GfK TEMAX  Việt Nam Quí 2 2019

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019 – Thị trường hàng công nghệ điện tử Việt Nam giảm 5.4% trong Quí 2 2019 so với cùng kì năm ngoái.
Trong đó phải kể đến sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nhóm ngành hàng điện gia dụng, điện lạnh và nhóm thiết bị in ấn & văn phòng. Trong khi đó nhóm điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin và kỹ thuật số đang trên đà sụt giảm.

Bản pdf Thông cáo báo chí đã được thay thế bằng Biểu Chi tiết về các Danh mục dưới đây. 

Tóm tắt dạng bảng

Vietnam Q2 2019
Q3 2018 B. VND Q4 2018 B. VND Q1 2019 B. VND Q2 2019 B. VND Q2 2019 / Q2 2018 / +/- % Q1-Q2 2019 B. VND Q1-Q2 2019 / Q1-Q2 2018 +/- %
Sản phẩm Điện tử (CE) 9,545 12,076 14,351 8,519 -18.5% 22,870 -9.8%
Sản phẩm máy ảnh kĩ thuật số (PH) 666 683 637 562 -24.0% 1,199 -16.2%
Sản phẩm Điện lạnh (MDA) 8,701 9,804 11,453 8,981 4.8% 20,434 1.9%
Sản phẩm Điện gia dụng (SDA) 1,846 2,316 2,513 1,742 7.7% 4,255 10.1%
Sản phẩm Công nghệ Thông tin (IT) 5,932 5,245 4,502 4,550 -1.1% 9,052 13.1%
Sản phẩm Điện thoại di động (TC) 23,773 25,614 25,564 23,145 -4.7% 48,709 -6.2%
Sản phẩm thiết bị văn phòng (OE) 173 181 162 183 10.9% 345 14.7%
GfK TEMAX ® Vietnam 50,637 55,919 59,182 47,683 -5.4% 106,865 -3.7%