Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close

Tóm tắt văn bản

IT tăng trưởng mạnh trong nhóm ngành hàng công nghệ điện tử tại Việt Nam.

Kết quả của GfK TEMAX  Việt Nam Quí 1 2020

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2020 – Thị trường hàng công nghệ điện tử Việt Nam giảm 4.2% trong Quí 1 2020 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó phải kể đến sự tăng trưởng  của các sản phẩm công nghệ thông tin và nhóm thiết bị in ấn & văn phòng.

Trong khi đó nhóm ngành hàng điện tử, điện gia dụng, điện lạnh, kỹ thuật số và viễn thông đang trên đà sụt giảm.

Bản pdf Thông cáo báo chí đã được thay thế bằng Biểu Chi tiết về các Danh mục dưới đây. 

Tóm tắt dạng bảng

Vietnam Q1 2020
Q2 2019 B. VND Q3 2019 B. VND Q4 2019 B. VND Q1 2020 B. VND Q1 2020 / Q1 2019 / +/- % Q1 2020 B. VND Q1 2020 / Q1 2019 +/- %
Sản phẩm Điện tử (CE) 8,519 9,785 12,887 12,455 -13.2% 12,455 -13.2%
Sản phẩm máy ảnh kĩ thuật số (PH) 562 506 558 432 -32.2% 432 -32.2%
Sản phẩm Điện lạnh (MDA) 8,981 9,166 10,107 11,100 -3.1% 11,100 -3.1%
Sản phẩm Điện gia dụng (SDA) 1,746 2,143 2,721 2,289 -9.1% 2,289 -9.1%
Sản phẩm Công nghệ Thông tin (IT) 4,550 6,217 5,188 5,562 23.5% 5,562 23.5%
Sản phẩm Điện thoại di động (TC) 23,145 23,600 24,187 24,698 -3.4% 24,698 -3.4%
Sản phẩm thiết bị văn phòng (OE) 183 187 191 165 2.0% 165 2.0%
GfK TEMAX ® Vietnam 47,686 51,605 55,839 56,701 -4.2% 56,701 -4.2%