Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close

Tóm tắt văn bản

Năm trên bảy nhóm ngành hàng công nghệ điện tử Việt Nam tăng trưởng

Kết quả của GfK TEMAX  Việt Nam Quí 3 2019

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019 – Thị trường hàng công nghệ điện tử Việt Nam tăng trưởng nhẹ 1.9% trong Quí 3 2019 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó phải kể đến sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nhóm ngành hàng điện tử, điện gia dụng, điện lạnh, công nghệ thông tin và nhóm thiết bị in ấn & văn phòng.

Trong khi đó nhóm kỹ thuật số và viễn thông đang trên đà sụt giảm.

Bản pdf Thông cáo báo chí đã được thay thế bằng Biểu Chi tiết về các Danh mục dưới đây. 

Tóm tắt dạng bảng

Vietnam Q3 2019
Q4 2018 B. VND Q1 2019 B. VND Q2 2019 B. VND Q3 2019 B. VND Q3 2019 / Q3 2018 / +/- % Q1-Q3 2019 B. VND Q1-Q3 2019 / Q1-Q3 2018 +/- %
Sản phẩm Điện tử (CE) 12,076 14,351 8,519 9,785 2.5% 32,655 -6.4%
Sản phẩm máy ảnh kĩ thuật số (PH) 683 637 562 506 -23.9% 1,706 -18.7%
Sản phẩm Điện lạnh (MDA) 9,804 11,453 8,981 9,166 5.4% 29,600 3.0%
Sản phẩm Điện gia dụng (SDA) 2,316 2,513 1,742 2,138 15.8% 6,393 11.9%
Sản phẩm Công nghệ Thông tin (IT) 5,245 4,502 4,550 6,217 4.8% 15,270 9.6%
Sản phẩm Điện thoại di động (TC) 25,614 25,564 23,145 23,600 -0.7% 72,309 -4.5%
Sản phẩm thiết bị văn phòng (OE) 181 162 183 187 7.6% 532 12.1%
GfK TEMAX ® Vietnam 55,919 59,182 47,683 51,599 1.9% 158,465 -1.9%